estateplanning

Estateplanning & financiële planning

Denkt u na over hoe u uw vermogen wilt nalaten? Wij verzorgen aangiften erfbelasting en schenkbelasting. Dit is iets kostbaars en moet goed geregeld worden, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Het proces begint bij het in kaart brengen van uw vermogen en wensen. Vervolgens berekenen wij de consequenties van de erfbelasting en geven we aan waar eventuele besparingen kunnen zitten. Naar aanleiding hiervan kunnen we uw schenkingsplan opstellen of wijzigen. Wanneer een testament moet worden opgesteld of aangepast, zullen wij ons advies aan de notaris overdragen.

Wat we ook doen

Wat we ook doen

Kunnen we u helpen?

We maken graag tijd voor een afspraak!

Afspraak maken