bezwaar beroeps procedures

Bezwaar- en beroepsprocedures

Heeft u een reden om bezwaar in te dienen tegen een besluit van de Belastingdienst? We onderzoeken uw zaak en maken een inschatting van de kans op goed resultaat. Daarna beslissen we samen met u of we vervolgstappen gaan nemen. Deze zouden bestaan uit communicatie en onderhandelingen met de Belastingdienst. We kunnen deze taak van u overnemen of u bijstaan als adviseur als u deze gesprekken liever zelf wil voeren.

Soms zijn de uitkomsten van deze onderhandelingen niet bevredigend en gaat de Belastingdienst niet mee in uw standpunt. Dan rest de mogelijkheid om via een beroep uw gelijk te halen bij de rechter. Voordat we naar de rechter stappen, maken we een inschatting van uw kansen.

Een afspraak of basis van no-cure-no-pay is mogelijk. 

Wat we ook doen

Wat we ook doen

Kunnen we u helpen?

We maken graag tijd voor een afspraak!

Afspraak maken